Ljumskbråck

Symptom | Orsaker | Typer | Diagnos | Behandling | Återhämtning

Vad är ljumskbråck?

Ljumskbråck (eller hernia inguinalis) är en utbuktning av bukhinnan eller bukfettet som orsakas av en försvagning i nedre bukväggen. Det är ett mycket vanligt fenomen som huvudsakligen förekommer hos män. Det uppskattas att 1 av var 4:e man kommer någon gång i sitt liv att drabbas av ljumskbråck. Till skillnad från denna höga andel påverkas endast 2% av kvinnorna av ljumskbråck. Många människor söker inte behandling för deras ljumskbråck eftersom det ofta inte orsakar direkta obehag. Dock kan tidiga medicinska ingrepp förhindra att ytterligare utbuktningar och/eller komplikationer uppstår.

Symptom på ljumskbråck

Ljumskbråck är märkbart på grund av de karakteristiska utbuktningarna. Det orsakar en utbuktning i ljumsken eller längs bukområdet och kan öka i storlek vid hostning eller från att inta en stående position under en lång tid. Utbuktningen kan vara smärtsamt eller känslig för beröring. I de flesta fall kan ett eller flera av följande symptom observeras om du har ljumskbråck:

 • I de flesta fall är utbuktningen lätt att trycka tillbaka. När du står, hostar eller pressar på utbuktningen kommer den ofta tillbaka. När du ligger på rygg eller trycker tillbaka den är utbuktningen ofta mindre synlig.
 • Utbuktningen fortsätter ibland ner mot pungen eller blygdläppar.
 • Smärta eller en brännande känsla.
 • En tung eller uppfylld känsla i ljumsken
 • Svullnad i pungen hos män

Orsaker och riskfaktorer för ljumskbråck

Ljumskbråck kan uppstå av olika skäl. Ett av de främsta skälen kan det vara att du föddes med försvagningen av bukväggen. Abrupt eller kontinuerlig stress eller tryck på bukväggen kan också orsaka bråck, vid till exempel tungt arbete eller motion. I båda fallen spelar ett antal faktorer en roll vid förekomst av bråck:

 • Ärftlighet
 • Övervikt eller fetma
 • Graviditet
 • Stående under långa perioder
 • Rökning (rökning gör att bindvävnaden försvagas)
 • Överdriven hosta
 • Regelbundet tryck (förstoppning)
 • Att (ofta) lyfta tunga föremål
 • Göra plötsliga explosiva rörelser under sport (med mycket press på magen)

Olika typer av ljumskbråck

IIndirekt ljumskbråck
Indirekt ljumskbråck är den vanligaste typen av ljumskbråck. Det förekommer ofta hos barn som föds för tidigt, där ljumskkanalen inte har utvecklats fullt ut. Denna typ av ljumskbråck kan emellertid också inträffa vid en annan tidpunkt i livet och förekommer huvudsakligen hos män.

Direkt ljumskbråck
Direkt ljumskbråck förekommer vanligen hos vuxna. Ett vanligt missförstånd är att direkt ljumskbråck hos vuxna beror på svaga muskler. Denna typ av ljumskbråck är också vanligare hos män.

Risker
Vävnad från buken kan sjunka på grund av försvagningen som orsakas av ljumskbråck. Detta medför vissa risker: till exempel kan en del av tarmarna trassla in sig. På grund av detta hindras blodtillförseln till den delen av tarmarna, vilket gör att den trånga delen av tarmarna dör ut. Om detta händer behöver du akut opereras annars riskerar du att dö.

Att diagnostisera ljumskbråck

Diagnosen kan ställas på två sätt:

Ultraljud
Ett ultraljud ger en bättre bild av kroppens insida och används vanligtvis när ljumskbråcket inte syns med blotta ögat.

Undersökning
En erfaren läkare kan diagnostisera ljumskbråck utan att använda medicinska hjälpmedel. Läkaren gör det genom att be dig att ligga i olika positioner och hosta.

Behandling av ljumskbråck

En operation är den primära behandlingen vid ljumskbråck. Ljumskbråcksoperationen är en av de vanligaste utförda kirurgiska ingrepp och en mycket framgångsrik procedur när den utförs av en erfaren kirurg. Operationen kan utföras på två sätt: med hjälp av en ‘öppen’ operation eller laparoskopisk operation.

Om en öppen operation utförs, görs ett litet snitt (2 till 3 cm) i ljumsken varefter utbuktningen trycks tillbaka in i buken. Bråcket repareras sedan med hjälp av din egen vävnad eller genom att använda ett bråcknät. En laparoskopisk operation använder flera mycket små snitt för att föra in en kamera och utrustning, och reparera ditt bråck från insidan. Återhämtningstiden efter en laparoskopisk operation är kortare, men operationen utförs alltid med hjälp av ett bråcknät.

Med eller utan nät?

Vi rekommenderar alltid en operation utan användning av nät, och endast av en erfaren kirurg. Om du fortfarande har tvivel om skillnaden mellan arbetsmetoder med eller utan nät, har vi skapat en överblick över fördelarna och nackdelarna med båda typerna av ljumskbråcksoperationer.

Operation av bråck: med eller utan nätplastik?

Återhämtning efter en ljumskbråcksoperation

En ljumskbråcksoperation är en ganska liten procedur som inte påverkar dig speciellt mycket efter operationen. Läs mer om din återhämtning och eftervård som vi erbjuder dig på följande sida:

Återhämtning & Eftervård

Behöver jag en operation?

Ljumskbråck kan bara repareras genom en operation. Men i de flesta fall är det inte nödvändigt att genomgå operationen direkt, och du kan gå runt i månader (till och med år) utan att bli störd av ditt bråck. Det är dock sant att ljumskbråck blir större med tiden och att det medför vissa risker:

 1. En operation utan nät har det bästa resultatet om bråcket är mindre. Ju större ljumskbråck, desto större är risken för återfall efter operation.
 2. Större ljumskbråck ger risk för förträngning: En del av tarmarna kan fastna i bråcket, vilket får blodflödet att minska och vävnadsdöd (nekros) kan uppstå.
  * Om detta sker åtföljs det av extrem smärta och en akut operation krävs (vanligtvis görs detta med nät).
Välj BioHernia

Har du fler frågor?
Kontakta oss för mer information

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients