Ljumskbråck hos kvinnor
Belyser en riskgrupp

BioHernia
Specialiserad på bråckoperationer hos kvinnor

Hos kvinnor måste de sårbara (reproduktiva) organen i bukområdet beaktas under en bråckoperation. Operationer i denna del av kroppen kräver därför särskild uppmärksamhet och kunskap. På BioHernia anser vi att det är viktigt att ägna särskild uppmärksamhet och tid åt ljumskbråcksoperationen hos kvinnor. Om du väljer en operation hos oss, ger vi dig tre garantier:

√   Alltid en skräddarsydd lösning

   Inga plastnät som kan skada dina organ

   Hjälp med varje steg före och efter operationen

Ljumskbråck
hos kvinnor

Vanligtvis är ljumskbråck mycket mindre vanliga hos kvinnor än hos män. För att illustrera: av de 30 000 ljumskbråcksoperationerna per år i Nederländerna utförs inte mindre än 88% av alla operationer på män och endast 12% på kvinnor. (1)

Forskning utförs ofta med personer som ingår i majoriteten (i detta fall män), så att alla faktorer som kan påverka forskningen hålls desamma. Slutsatserna från dessa studier tillämpas sedan på både majoriteten (män) och minoriteten (kvinnor). Viktiga faktorer som den anatomiska skillnaden mellan män och kvinnor och närvaron av olika organ i bukområdet överses. Vi föredrar att separera båda grupperna och använda vårt  individuella tillvägagångssätt för att erbjuda kvinnor skräddarsydda lösningar för deras bråck.

Ljumsksmarta kvinnor

Oroande antal komplikationer hos kvinnor
Orsakas av nät

Även om ljumskbråck inte är vanligt hos kvinnor behandlas kvinnor med samma standardmetoder som män. Under de senaste åren är det dock mycket tveksamt om standardmetoden med nät är rätt lösning för kvinnor.

Till exempel: Bland operationer där vi avlägsnar bråcknät ser vi ett alarmerande högt antal kvinnor bland våra patienter. Inte mindre än 44% av alla patienter som behandlats under 2017 för kronisk smärta på grund av bråcknät är kvinnor. Samtidigt utförs endast 12% av alla ljumskbråcksoperationer på kvinnor.

Vår slutsats: Bråcknät orsakar ofta smärta hos kvinnor

Välj en operation utan nät utförd av en specialist

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Kvinnor och nät
Otur eller en olycklig kombination?

Män och kvinnors bukområde är väldigt olika. Där en kvinna har äggstockar och livmoder måste en kirurg ta hänsyn till spermiekanelen hos en man. Dessutom har kvinnor en mycket mindre ljumskkanel, vilket innebär att chansen att drabbas av ljumskbråck eller återkommande ljumskbråck är mycket mindre hos kvinnor än hos män. En studie från 2007 visade att utförande av ljumskbråckskirurgi med nät antagligen inte är nödvändigt för kvinnor.(2)  Tyvärr är detta den enda studien som har utförts av effekten av bråcknät på kvinnor.

De europeiska riktlinjerna säger likväl att varje vuxen (oavsett kön) måste genomgå en ljumskbråcksoperation med nät. Men det faktum att kvinnor har ökad risk för kronisk smärta är också välkänt av skaparna av denna europeiska riktlinje. I en TV-sändning i det nederländska programmet “AVROTROS Radar” om farorna med nät, bekräftar Dr. M. Simons (gruppledare som ansvarar för att skriva europeiska riktlinjer för ljumskbråcksoperationer) att kvinnor utsätts för en ökad risk för kronisk smärta. (3)

Dessutom kan kvinnor komma att undra om riktlinjerna har skrivits med dem i åtanke, eftersom de utgör är en liten minoritet i det totala antalet av ljumskbråcksoperationer. De nya riktlinjerna visar att skaparna av dem sponsras av de största tillverkarna av bråcknät.(4) Frågan är om huruvida detta i slutändan har påverkat riktlinjerna, eftersom användning av nätplastik rekommenderas för varje patient över 18 år (oavsett kön).

En speciell anatomi
Kräver ett speciellt tillvägagångssätt

Vi väljer alltid en operationsmetod för kvinnor utan användning av nät. Vi gör detta efter att du först har undersökts av en av våra kirurger. Du kan läsa mer om våra tekniker för ljumskbråckskirurgi här:

Kvinnor återhämtar sig snabbare
Efter en bråckoperation utan nät

Visste du att kvinnor oftast återhämtar sig snabbare efter en bråckreparation utan nät? Med BioHernia kan kvinnor nästan alltid återvända hem snabbare än män. I fallet med bilateralt ljumskbråck sparar det ibland även hälften av tiden! Detta beror på att kvinnors anatomi är bättre i linje med operationstekniken utan nät.

Operation av navelbråck
Utan nät

Navelbråck är en typ av bråck som är vanligare hos kvinnor än hos män. En försvagning av vävnaden bakom naveln gör att fett och tarmar pressar utåt. Dessa typer av bråck kan också repareras av våra kirurger utan att använda bråcknät, men det är svårare att hantera. Innan vi kan garantera en operation utan nät måste vår kirurg undersöka dig.

Kontakta oss nu

Har du fler frågor?
Kontakta oss för mer information

Kontakta oss nu

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients