Allmänna kirurger
vs. BioHernia kirurger

Experter inom deras område
Kvalitetsgaranti

För att erbjuda dig bästa möjliga vård väljer vi noggrant de kirurger vi samarbetar med. BioHernia ser alltid ljumskbråcksoperationen ur patientens perspektiv. Av denna anledning väljer vi våra kirurger inte bara för deras tekniska färdigheter utan även på andra kriterier. Egenskaper som empati, behandling av patienten, tid för patienten och patientnöjdhet är mycket viktiga faktorer för oss. Valet av våra kirurger är baserad på följande kriterier:

   Förmåga att utföra bråckoperationer utan nät
   Antal bråckoperationer per år
   Framgångsgrad
√   Deltagande i vetenskaplig forskning
   Färdigheter i att avlägsna smärtsamma bråcknät
   Oberoende (fri från potentiella intressekonflikter)

Antal ljumskbråcksoperationer per kirurg, per år

Att uppnå ett visst antal operationer per år är en mycket viktig kvalifikation för våra kirurger. De operationsmetoder (utan nät) som vi använder, garanterar endast ett bra resultat i händerna på erfarna kirurger. Kompetensnivån ökar med upprepat antal utförande av en viss operation.(1) Därför utför de bästa kirurgerna minst 300 ljumskbråcksoperationer (per år) och kan därmed garantera en lägre risk för återfall (mindre än 2%).

Varför är erfarenheten så viktig?

Kunnighet i operationsmetoden leder till lägre risk för återfall och komplikationer för dig. När allt kommer omkring är ljumsken en trafiknod för nerver där en oerfaren kirurg lätt kan göra ett misstag.(2) En fördjupad kunskap om anatomin är därför en förutsättning för en framgångsrik operation. En erfaren kirurg hittar lätt igenom de många nerverna i ljumsken och reparerar ljumskbråck utan att orsaka skador på omgivande vävnader och nerver. Med ett genomsnitt på 400 ljumskbråcksoperationer per år, urskiljer sig våra kirurger inom erfarenhetsgraden.

Dessutom har traditionella operationsmetoder utan nät konsekvent goda resultat hos kunniga kirurger. Kirurger och kliniker som Shouldice Hospital har i åratal visat att risken för återfall är mycket liten (cirka 1%(3)). Förespråkare av bråcknät pekar emellertid på studier som visar hög återkomst för ljumskbråck vid operationer utan nät. Problemet med alla dessa studier är att de använder resultat från heterogena grupper av kirurger. Dessa grupper kommer sannolikt att inkludera kirurger som inte är välutbildade eller oerfarna inom operationer utan nät.

Varför våra kirurger gör saker annorlunda
Våra kirurger tror på en patientorienterad diagnos

Våra kirurger hör till en handfull kirurger över hela världen som fortfarande kan utföra ljumskbråcksoperationer på ett traditionellt sätt utan nät. Trots att användningen av bråcknät har tagit över, tror våra kirurger att användningen av ett bråcknät inte alltid är den rätta lösningen. (4)

Det är viktigt att förstå att våra kirurger inte är helt emot användningen av bråcknät, men mot att det är en standard där varje bråck behandlas automatiskt med ett plastnät. Våra kirurger tror att bråcket och toleransen för plastnät måste undersökas per patient. Hos de flesta patienter är ett bråcknät inte nödvändigt. Dessutom är deras huvudsakliga invändningar följande:

  1. Osäkerhet om effekten av plastnät i kroppen på lång sikt.m.
  2. I de flesta fall är patientens egen vävnad tillräckligt stark för att reparera bråcket (särskilt med mindre bråck och hos unga patienter).
  3. Det faktum att plastnät kan orsaka en inflammatorisk reaktion hos många patienter.
Dr. Koch and Dr. Schouldice teaching the Shouldice hernia repair method

Dr Koch & Dr. Schouldice undervisar Shouldice-metoden till sina studenter

Våra kirurger är medlemmar i följande organisationer

Logo DGAV
herniamed_qss

Toppkandidater inom bråckforskning
Våra kirurger utför själva mycket forskning

Förutom deras dagliga aktiviteter arbetar våra kirurger för att göra förändringar inom bråckkirurgi, både inom elitidrott och för privata patienter. De gör detta genom att delta aktivt i möten, bidra till forskning, arbeta med elitidrottare och genom att leda eller delta i organisationer inom bråckforskning.

Muschaweck congress

Dr. Ulrike Muschaweck at the ‘Leaders in Sport’ congress in New York (2016)

Källor

1. Gawande, Atul. (2002). Complications : a surgeon’s notes on an imperfect science. New York :Picador,
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-016-5001-z
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2999770/
4https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29299648

Har du fler frågor?
Kontakta oss för mer information

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients