Dubbelsidigt ljumskbråck

Symptom | Orsaker | TyperDiagnos | Behandling | Återhämtning

Vad är dubbelsidigt ljumskbråck?

I fall med ett dubbelsidigt ljumskbråck finns svagheter på båda sidor av den nedre bukväggen, vilket resulterar i utbuktningar i ljumsken som innehåller en del av bukhinnan eller bukfettet. Det är ett mycket vanligt fenomen som huvudsakligen förekommer hos män. Cirka 25% av alla män kommer någonsin att uppleva bilateralt (dubbelsidigt) ljumskbråck. Till skillnad från denna höga andel påverkas endast 2% av kvinnorna av ljumskbråck. Många människor söker inte behandling för deras ljumskbråck eftersom det ofta inte orsakar direkta obehag. Dock kan tidiga medicinska ingrepp förhindra att ytterligare utbuktningar och/eller komplikationer uppstår.

Symptom på dubbelsidigt ljumskbråck

Svullnad i ljumsken – området under buken eller magen på båda sidor sväller upp, vilket resulterar i förtjockning, vilket är särskilt märkbart när du hostar. Svullnaden bör försvinna när du lägger dig ner.

Kraftig känsla i buken och ljumsken – Magen känns tung och detta kan åtföljas av tarmproblem som förstoppning. Bukområdet känns obekvämt när du böjer dig ner, hostar eller lyfter tunga föremål. Känsla av tunghet eller en släppande känsla i ljumskområdet. Dessa symtom på dubbelsidigt bråck kan lindras genom att ligga ner.

Smärta och tryck – Du kan ibland uppleva en smärtsam eller brännande känsla i ljumskområdet. Ljumsken kan också kännas öm och som om den är under tryck. Hos män upplevs ibland smärta och svullnad i testiklarna.

Behandling av dubbelsidigt ljumskbråck

En operation är den rekommenderade behandlingen vid dubbelsidigt ljumskbråck. Operationen är en liten operation som kan utföras på två sätt: med hjälp av en “öppen” operation eller en laparoskopisk operation.

Om en öppen operation utförs, görs ett litet snitt i ljumsken, varefter utbuktningarna pressas tillbaka in i buken. Bråcken repareras sedan genom att sys igen med din egen vävnad. Under en laparoskopisk operation sätts en kamera och utrustning in genom flera små hål för att reparera bråcket från insidan. Med en laparoskopisk operation är återhämtningstiden kortare, men operationen utförs alltid med hjälp av nät (BioHernia utför inte laparoskopisk kirurgi). I båda fallen utförs operationen samtidigt på båda sidor, såvida det inte finns något behov av att reparera bråcket på enbart en av sidorna.

Med eller utan nät?

Vi rekommenderar alltid kirurgiska ingrepp utan användning av nät, och endast av en erfaren kirurg. I synnerhet vid dubbelsidigt ljumskbråck där det är viktigt att du väljer en operation utan nät, eftersom du har dubbelt så stor risk för komplikationer som orsakas av bråcknätet. Om du fortfarande har tvivel om skillnaden mellan arbetsmetoder med eller utan nät, har vi gjort en överblick över fördelarna och nackdelarna med båda typerna av ljumskbråcksoperationer.

Hernia repair: with or without mesh?

Vilka typer av bråck finns det?

Indirekt ljumskbråck
Indirekt ljumskbråck är den vanligaste typen av ljumskbråck. Det förekommer ofta hos barn som föds för tidigt, där ljumskkanalen inte har utvecklats fullt ut. Denna typ av ljumskbråck kan emellertid också inträffa vid en annan tidpunkt i livet och förekommer huvudsakligen hos män.

Direkt ljumskbråck
Direkt ljumskbråck förekommer vanligen hos vuxna. Ett vanligt missförstånd är att direkt ljumskbråck hos vuxna beror på svaga muskler. Denna typ av ljumskbråck är också vanligare hos män.

Risker
På grund av försvagningen av bråcket, kan vävnaden sjunka in från bukhålan. Till exempel kan en del av tarmarna trassla in sig.  När detta sker blockeras blodtillförseln till den del av tarmarna, vilket gör att den trånga delen av tarmarna dör ut. Om detta händer behöver du akut opereras annars riskerar du att dö.

Orsaker och riskfaktorer för ljumskbråck

Ljumskbråck kan uppstå av olika skäl. Först och främst kan det vara att försvagningen av bukväggen är en medfödd egenskap. Abrupt eller kontinuerlig stress eller tryck på bukväggen kan också orsaka bråck, vid till exempel tungt arbete eller motion. I båda fallen spelar ett antal faktorer en roll vid förekomst av bråck: Dubbelsidigt ljumskbråck orsakas av försvagning eller överbelastning av muskler i ljumsken/bukområdet. Dubbelsidigt bråck kan ta lång tid att utvecklas, beroende på orsaken. Alla kan drabbas av dubbelsidigt bråck, men de är vanligare hos män än hos kvinnor.

  • Ärftlighet
  • Övervikt eller fetma
  • Graviditet
  • Stående position under lång tid
  • Rökning (rökning gör att bindväven försvagas)
  • Överdriven hosta
  • Förstoppning
  • Lyft av tunga föremål
  • Göra plötsliga explosiva rörelser vid träning eller sport

Diagnos av dubbelsidigt ljumskbråck

En diagnos kan ställas på två sätt:

Ultraljud
Ett ultraljud ger en bättre bild av kroppens insida och används vanligtvis när ljumskbråcket inte syns med blotta ögat.

Observation
En erfaren läkare kan diagnostisera ljumskbråck utan att använda medicinska hjälpmedel. Läkaren gör det genom att be dig att ligga i olika positioner och hosta.

Återhämtning efter en bråckoperation

Efter en dubbelsidigt bråckoperation behöver du oftast vila. Du är fortfarande ganska mobil efter en ljumskbråcksoperation, till exempel tar det inte lång tid innan du kan gå igen. Efter ca 2 veckor kan du återuppta lätt arbete där du inte lyfter mer än 10 kg. Efter 4 till 6 veckor är du helt återställd och du kan börja arbeta som vanligt

recovery & after care

Har du fler frågor?
Kontakta oss för mer information

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients