Normale Kirurger
vs. Kirurger fra BioHernia

Eksperter på deres område
Kvalitetsgaranti

For at give dig den bedst mulige pleje vælger vi omhyggeligt de kirurger, vi samarbejder med. BioHernia betragter altid lyskebrokoperation fra patientens perspektiv. Af denne grund vurderer vi vores kirurger, ikke kun på deres tekniske færdigheder, men også på andre kriterier. Egenskaber såsom empati, behandling af patienter, tid til patienten og patienttilfredshed er meget vigtige for os. Udvælgelsen af vores kirurger er baseret på følgende kriterier:

   Evne til at udføre brokoperationer uden kunststofnet
   Antal brokoperationer per år
   Succesfrekvens af operationer
√   Deltagelse i videnskabelig forskning
   Færdigheder ift. fjernelse af smertefulde brok kunststofnet.
   Uafhængighed (fri fra potentielle interessekonflikter)

erfarne lyskebrok kirurger

Antal lyskebrokoperationer per kirurg, per år

At opnå et vist antal operationer om året er en meget vigtig kvalifikation for vores kirurger. De operationelle metoder (uden kunststofnet), som vi gør brug af, sikrer kun et godt resultat, hvis de udføres af en erfarne kirurger. Niveauet af ekspertise stiger med den gentagne udførelse af en bestemt operation.(1) Derfor udfører de bedste kirurger mindst 300 lyskebrokoperationer (per år) og kan derfor garantere en lav risiko for gentagelse (mindre end 2%).

Hvorfor er erfaring så vigtig?

Færdighed ift. behandlingsmetoder fører til en lavere risiko for gentagelse og komplikationer. Lysken er, trods alt, en trafikknude for nerver, hvor en uerfaren kirurg nemt kan begå en fejl.(2) Et godt kendskab til anatomien er derfor en altafgørende forudsætning for en vellykket operation. En erfaren kirurg finder nemt sin vej gennem de mange nerver i lysken og reparerer lyskebrok uden at forårsage skade på omgivende væv og nerver. Med et gennemsnit på 400 lyskebrokoperationer pr. år skelner adskiller vores kirurger sig fra normale kirurger.

Derudover giver traditionelle behandlingsmetoder uden kunststofnet gode resultater, hvis de er udført af en dygtig og erfaren kirurg. Kirurger og klinikker såsom Shouldice Hospital har i årevis vist, at risikoen for tilbagevendende lyskebrok er meget lille (ca.1%(3)). Fortalere for brok kunststofnet peger dog på undersøgelser, der viser høj gentagelse for lyskebrokoperationer uden kunststofnet. Problemet med alle disse undersøgelser er, at de bruger resultaterne fra heterogene grupper af kirurger. Disse grupper vil sandsynligvis omfatte kirurger, der ikke er veluddannede eller har tilstrækkelig erfaring med behandlinger, der ikke benytter kunststofnet.

Hvorfor vores kirurger gør tingene anderledes
Vores kirurger tror på en patient orienteret diagnose.

Vores kirurger tilhører en håndfuld kirurger over hele verden, som stadig kan udføre en lyskebrokoperation på den traditionelle måde, uden kunststofnet. Selvom brugen af kunststofnet har overtaget området inden for brok kirurgi, mener mange stadigvæk, at brugen af et kunststofnet ikke altid er den rigtige løsning. (4)

Det er vigtigt at forstå, at vores kirurger ikke er fuldstændig imod brugen af kunststofnet, men imod det konservative perspektiv, der siger, at brok automatisk skal behandles med et kusntstofnet. Vores kirurger tror fuldt ud på, at brokkens tilstand og tolerance af plastik skal fastsættes efter den enkelte patients behov. I de fleste patienter er et kunststofnet unødvendigt. Kritikken lyder således:

  1. Usikkerheden omkring effekten af plastik kunststofnet i kroppen på lang sigt.
  2. I de fleste tilfælde er patientens eget væv stærkt nok til at reparere brokken (især med små former for brok og unge patienter).
  3. Det faktum, at plastik kunststofnet kan forårsage en inflammatorisk reaktion hos mange patienter.
Dr. Koch and Dr. Schouldice teaching the Shouldice hernia repair method

Dr. Koch & Dr. Shouldice underviser deres elever i Shouldice-metoden.

Vores kirurger er medlemmer af følgende organisationer.

Logo DGAV
herniamed_qss

Forløbere inden for brok behandling.
Vores kirurger udfører meget af deres eget forskning.

Udover deres daglige aktiviteter, arbejder vores kirurger på at skabe forandring inden for brok kirurgi, både for topatleter og private patienter. De gør dette ved aktivt at deltage i møder, bidrage til forskning, arbejde med topatleter, samt ved at være direktør eller medlem af organisationer inden for deres område.

Muschaweck congress

Dr. Ulrike Muschaweck på ‘Leaders in Sport’ kongres i New York (2016)

Kilder

1. Gawande, Atul. (2002). Complications : a surgeon’s notes on an imperfect science. New York :Picador,
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-016-5001-z
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2999770/
4https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29299648

Har du flere spørgsmål?
Kontakt os for at finde ud af mere

hvordan BioHernia kan hjælpe dig

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients