Ljumskbråcksoperation
Med eller utan nät?

Standardproceduren i Sverige
Och varför BioHernia är annorlunda

Vid bråckoperationer som utförs på svenska sjukhus används ett bråcknät under operationen (som visas på höger sida). Dessa plastnät används för att hjälpa till med återhämtningen för bråcken, men förblir i kroppen resten av ditt liv. På lång sikt kan bråcknäten orsaka smärta och obehag. Därför föredrar vi på BioHernia en operation utan nät, för vi tror att kroppen är stark nog att stödja återhämtningen av bråcket.

hernia mesh

Ett bråcknät som vanligen används vid bråckkirurgi

En överblick av alla dina alternativ

Varje sjukhus, klinik, läkare eller kirurg har olika åsikter om den bästa behandlingen för ljumskbråck. Vi försöker främst att lyssna på vad patienterna säger och känner. Nedan hittar du mer information om de olika operationsmetoderna, de medföljande fördelarna och nackdelarna.

Öppen operation UTAN nät

√   Inget plastmaterial i din kropp

   Hållbart på lång sikt

   Den lägsta risken för återfall (1)

   Bästa metoden för kvinnor (13)

   Ej tillgängligt i Sverige

   Endast framgångsrikt med erfarna kirurger 

Öppen operation med nät

   Bråcknätet placeras manuellt med ett litet snitt på 3-5 cm

   Bråcknätet är lättare att ta bort vid smärta

   Bråcknätet placeras över bråcket

X   Kronisk smärta vid 11-37% av fallen (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X   Högre risk för domningar och smärta efter operationen (10)

Laparoskopisk operation MED nät

   Mindre ärr efter operation

   Den föredragna metoden på svenska sjukhus och privata kliniker

X   Bråken repareras inte, men täcks istället med ett plastnät från insidan

X   Risk för skador på inre organ under operationen

X   Bråcknätet är svårt att avlägsna vid smärta (ofta endast delvis borttagbart)

X   Kronisk smärta i 11-37% av fallen (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Långtidseffekter på människokroppen
Vad händer med bråcknät efter 30 + år?

Kort svar: Det är ännu inte helt känt

Även om operationsmetoder med nät har funnits i mer än 50 år är det fortfarande mycket oklart om den långsiktiga effekten av plastnät på människokroppen. Ändå kan vi dra slutsatsen att bråcknätet ofta är orsaken till flertal problem hos patienter med kronisk smärta. Kroppen har ofta svårt att anpassa sig till plastnätet, vilket på lång sikt kan leda till:

  • Infektion
  • Hudutslag och/eller känslighet
  • Smärta i lederna
  • Smärta under samlag
  • Smärta i ben, ljumsken och/eller testiklar
  • Onormal svettning (t.ex. under natten)
Dra åt vänster för att se hur bråcknätet ser ut efter vi har avlägsnat det från en av våra patienter.

Välj en långsiktig lösning

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Egen vävnad vs. bråcknät

Människokroppen kommer alltid att tolerera sina egna naturliga vävnader, och bråckoperationer är inget undantag. Bukväggen är ett komplex   system av flera nivåer, som består av olika lager av muskelvävnad och fascia (bindväv). Den är konstruerad för att krympa, stretchas och tåla spänning så att du kan böja och vända på överkroppen. Allt som begränsar eller stör den normala funktionen för bukens rörelser orsakar skador i den delen av kroppen.dy.

 

> Möjliga komplikationer på grund av bråcknät

number-one-in-a-circle (1)

Avstötning av bråcknätet

Bråcknäten är inte gjorda av en naturlig substans, så kroppen försöker ständigt försvara sig mot det. Kroppens naturliga reaktion är att bli av med plastnätet.

Förflyttning av nätet

Även om bråcknätet är förankrat på plats (med stygn eller lim) kan det lossna och röra sig i ditt ljumsk- eller bukområde. Bråcknätet kan också vikas, eller flyttas runt eftersom kroppen försöker att bekämpa nätet.

Krympning av bråcknätet

Framgången med bråckoperationer med nät beror på tillväxten av ärrvävnad genom nätet. Detta fastställer bråcknätets position i kroppen. Men eftersom ärrvävnaden krymper, gör också nätet det, vilket skapar en hård substans som kan hindra nervernas funktioner.

 

Bråcknätets natur

Efter en tid hårdnar plastnätet och blir mindre flexibelt. Bråcknätet kan också fästa sig i omgivande vävnad, nerver och organ. Detta gäller i synnerhet för bråcknät som har placerats genom en laparoskopisk operation, eftersom de placeras på insidan av buken.

Irriterade nerver

Alla bråcknät oavsett vikt eller tjocklek, har fibrer som bildar ett galler av hål eller porer. Under den normala läkningsprocessen växer nerverna tillbaka och växer genom dessa porer. De kan då fastna i nätets struktur, vilket i sin tur kan frigöra smärtsignaler till hjärnan som leder till kronisk smärta.

Allergisk reaktion mot bråcknätet beläggning

För en bättre vidhäftning till vävnaden i människokroppen började tillverkarna av bråcknäten lägga till ett skyddande skikt runt näten för några år sedan. Detta skyddande skikt kan inducera en allergisk reaktion hos vissa människor.

Förhindra komplikationer orsakade av bråcknät!

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Varför behandlas bråck endast med nät i Sverige?

Tidigare reparerades alla bråck utan nät. Detta ledde ofta till en hög andel återfall bland mindre erfarna kirurger. För att framgångsrikt genomföra en bråckoperation utan nät, utför kirurgen operationen så ofta som möjligt. Efter att studier visade att risken för återkommande ljumskbråck var lägre efter användning av plastnät, började läkare specialisera sig på dessa metoder. De kirurgiska metoderna med nät är lättare att utföra och blev “guldstandarden” för bråckoperationer världen över på nolltid. Nuvarande kirurger under utbildning lär sig bara de nya operationsmetoderna med nät.

Förut var det inget känt om den potentiella risken för kronisk smärta på grund av bråcknäten. Trots att vi nu ser de potentiella skadliga effekterna som bråcknäten har på patienter forskar kirurgerna ändå inte om lägre återfallsgrad. Utan att ens titta på din situation planerar de en standard laparoskopisk operation om du har bråck. Vi tänker annorlunda och ser på våra patienters personliga önskemål innan vi rekommenderar en viss operationsmetod.

Jämförelse av bråckkirurger

Intressekonflikt?

European Hernia Society skapar de europeiska riktlinjerna för bråckoperationer. Nästan alla sjukhus och kliniker i Europa bygger sin bråckkirurgipolicy på dessa riktlinjer. Förordet till riktlinjerna innehåller följande text:

All members received a grant from Johnson & Johnson and Bard for travel and meeting expenses. The funding sponsors had no influence on the guidelines’ content, or on the statements and recommendations. They are based purely on the best available evidence and expert opinion. All HerniaSurge members are active in the scientific community. An additional course was given to all involved members to guarantee unbiased literature searches and review.

Som du kan se är riktlinjerna sponsrade av några av de största tillverkarna av bråcknät. Det betyder inte automatiskt att läkarna är partiska när de skriver riktlinjerna (något de också motsätter sig). Men som utomstående kvarstår frågan:

Skulle en tillverkare av bråcknät sponsra riktlinjerna, om de skulle ge råd EMOT användning av bråcknät inom bråckkirurgin?

Vilken metod ska jag välja?

Vårt råd:

Välj en bråckoperation utan nät utförd av en erfaren kirurg.

Vi hoppas att denna information har gett dig en bättre uppfattning om de olika operationsmetoderna. Om du letar efter en bråckoperation med snabb återhämtning och minimal risk på lång sikt, överväg behandling från en av våra kirurger. Tänk på att en ljumskbråcksoperation utan nät är bara så bra som kirurgen som utför den.

Välj BioHernia

Har du fler frågor?
Kontakta oss för mer information

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients