Varning

1. Varning

BioHernia vidtar alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell. Fel och försummelser kan inte helt uteslutas och läsaren bör inte helt förlita sig på informationens noggrannhet.

Denna webbplats är avsedd för nederländska och internationella patienter. Tjänsterna på denna sida är skräddarsydda för nederländska regler. Genom att konsultera den här webbplatsen och alla erbjudanden, acceptans eller överenskommelser gäller texten på denna sida och villkoren för BioHernia och nederländsk lag.

BioHernia påverkar inte hur informationen användes av användaren och avvisar allt ansvar för följdskador, av vilket slag som helst, som härrör från eller i samband med användningen av informationen på denna webbplats eller information som anges på annat sätt.

 

2. Hyperlänkar

Vissa länkar på denna webbplats kan leda till resurser som erbjuds och underhålls av en tredje part, som BioHernia inte kontrollerar. BioHernia tar därför inget ansvar för innehållet eller informationen från källor utanför vår hemsida. Användaren ansluter till andra webbplatser under eget ansvar och riskerar och åtar sig att använda sådana webbplatser enligt de villkor som är förknippade med användningen av dem.

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients