Uw veiligheid voorop
Onze belofte aan patiënten

BioHernia neemt de veiligheid van patiënten serieus. Dankzij modern apparatuur en strenge eisen op gebied van hygiëne & privacy, kunnen we ons richten op de veiligheid van onze patiënten: zowel voor, tijdens als na de operatie.

Patiëntveiligheid in onze zorgverlening

BioHernia heeft zijn wortels in de patiëntveiligheid. Het bieden van alternatieve liesbreukoperaties zonder matjes was onze eerste doel, na het zien van de vele mislukte operaties in Nederland. Gaandeweg werd de nadruk bij ons steeds meer gelegd op kwaliteit van de operatie en op een persoonlijke benadering van de patiënt: allemaal vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid. De veiligheid in onze zorgverlening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

√   Goede samenwerking tussen BioHernia en samenwerkende chirurgen

   Altijd een diagnose/operatie op maat (geen standaardprocedures)

   Regelmatige beoordeling van de geleverde zorg

Vrijblijvend consult Amsterdam

Kwaliteit van zorg

Een grote factor van veiligheid in de gezondheidszorg is de kwaliteit van geleverde zorg. Met trots onderscheidt BioHernia zich op het gebied van kwaliteit in liesbreukzorg: Zowel op het gebied van operatiemethodes als ervaring van onze partner chirurgen kunnen wij u de allerbeste zorg bieden in heel Europa. Neem voor een vergelijking een kijkje op de volgende pagina’s:

Vergelijking van operatiemethodes
Vergelijking van chirurgen

3 jaar garantie

Wij zijn zo zeker van de kwaliteit van onze operatie’s dat wij u een garantie geven: Mocht uw liesbreuk binnen 3 jaar recidiveren, dan opereren wij u gratis opnieuw.

Vrij van belangenverstrengelingen
Een kritische blik op zorg

Veel ziekenhuizen en chirurgen in de liesbreuk chirurgie worden gesponsord door farmaceutische bedrijven. Deze bedrijven voorzien ziekenhuizen van vele medische benodigdheden maar sponsoren bijvoorbeeld ook onderzoeken naar de beste operatiemethodes voor liesbreuken. Onze artsen zijn onafhankelijk en voorzien hun eigen klinieken zelf van de benodigde apparatuur. Daarnaast zijn ze openlijk kritisch over het wijdverspreide gebruik van matjes en verkiezen zij een persoonlijke aanpak van elke patiënt.

privacy lock

BioHernia is zorgvuldig met uw gegevens

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiënt gegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doeleinden en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: Dr. Koch, zijn assistenten en werknemers van BioHernia. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

BioHernia rond logo2

BioHernia is een geregistreerd bedrijf

BioHernia is een internationale zorgbemiddelaar die gevestigd is in Nederland. Als bedrijf houden wij ons daarom aan de in Nederland geldende wetten en staan wij ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 66659825

Heeft u nog vragen?
Kom langs voor een vrijblijvend gesprek

Maak nu een afspraak

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients