Maak nu een afspraak

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld om te laten zien hoe BioHernia binnen de website omgaat met de door u verstrekte persoonsgebonden informatie. Alle persoonsgebonden gegevens die door BioHernia wordt verzameld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht, of op een of andere manier openbaar gemaakt worden. Wij garanderen u dat de informatie die u aan ons geeft, met de grootst mogelijke zorg behandeld zal worden.

Artikel 1 Het verzamelen van persoonlijke gegevens

U kunt de inhoud van onze websites bekijken zonder dat u daarvoor persoonsgebonden informatie hoeft prijs te geven. In enkele gevallen kunt u er natuurlijk voor kiezen ons deze informatie te geven, bijvoorbeeld wanneer u meer informatie wilt opvragen of een afspraak wilt maken om onze artsen te ontmoeten. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld.

Artikel 2 Gebruik en openbaarmaking

Wanneer wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie niet verhuren, verkopen of openbaar maken aan derden. Alleen wel in het geval wij wettelijk verplicht zijn dergelijke informatie te openbaren.

Artikel 3 Cookies en het automatisch verzamelen van gegevens

Op de website van BioHernia wordt er gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies die wij plaatsen worden gebruikt om de werking van onze website te verbeteren. Overigens, kunnen wij door gebruik te maken van cookies de navigatiestructuur van onze website vergemakkelijken. Dit kan bijvoorbeeld doordat de taal voorkeur op uw pc wordt opgeslagen waardoor u deze niet meer steeds opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u liever geen gebruik wilt maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten via uw browser.

3.1 Google Analytics

BioHernia maakt gebruik van het hulpprogramma Google Analytics die ook directe cookies plaatst om de interacties van onze bezoekers bij te houden. Op deze manier kunnen wij achterhalen hoeveel bezoekers onze website in een bepaalde periode hebben bezocht, welke pagina’s zij interessant vinden en via welke kanalen ze zijn terechtgekomen op onze website. Hieruit kunnen wij herleiden wat de wensen van onze bezoekers zijn en kunnen wij een passend aanbod aan onze bezoekers en klanten bieden. De informatie die google verzamelt is geanonimiseerd en uw IP-adres wordt absoluut niet meegegeven.

3.2 Share buttons

Op de website van BioHernia wordt er gebruik gemaakt van share buttons, deze buttons werken door middel van een code die afkomstig is door de Social Media kanalen. Door middel van deze codes worden er cookies geplaatst waarmee wij onze product pagina’s kunnen promoten en delen op onze sociale netwerk pagina’s zoals Twitter, Facebook, en LinkedIn.

Artikel 4 Log files

Wij gebruiken deze statistische informatie om onze websites te optimaliseren daar waar het gaat om gebruiksvriendelijkheid.

Artikel 5 Veiligheid

Wij garanderen optimale discretie daar waar het gaat om uw persoonsgebonden informatie. Om dit in de praktijk te kunnen brengen, heeft BioHernia passende technische en organisatorische maatregelen genomen. We hebben een veiligheidsbeleid, regels en software om de persoonsgebonden gegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen:
– Ongeautoriseerde toegang
– Onzorgvuldig gebruik of openbaarmaking
– Ongeautoriseerde wijzigingen
– Ongerechtvaardigde vernietiging of toevallig verlies

Alle werknemers van BioHernia en de door haar gecontracteerde artsen, die toegang hebben tot, en betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgebonden informatie, zijn contractueel gebonden aan geheimhouding. Wij verzekeren u dat uw persoonsgebonden informatie niet zal worden gedeeld met overheidsinstanties en -autoriteiten, tenzij een en ander bij wet of andere valide bepaling wordt verplicht.

Maak nu een afspraak

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients